Investeer mee in het tekort aan Brusselse studentenkoten!

Koten en studio's vlak naast de Erasmushogeschool in Brussel

Investeer mee vanaf € 150.000 (excl. BTW en kosten)

Meer informatie?

Ontvang GRATIS en VRIJBLIJVEND de infobundel!

Kosy Erasmus

Om u aanvraag te kunnen verwerken, zal Fortior uw gegevens verwerken in lijn met de Privacy Verklaring. Hieruit volgt dat Fortior de verstrekte gegevens kan gebruiken om in het kader van uw aanvraag contact met u op te nemen.

Studentenhuisvesting op toplocatie

KOSY Erasmus situeert zich vlak naast de Erasmushogeschool in Brussel en maakt deel uit van het Kanaalplan in Brussel waardoor ons driedelige studentencomplex zich meteen ook in de vernieuwde zone in Brussel zal bevinden.

Er liggen ook vele andere universiteiten en hogescholen in een straal van minder dan 3km. Dé ideale plek dus voor studenten en investeerders. Ons project bestaat uit zowel studentenstudio’s en studentenkamers.

Ontvang gratis en vrijblijvend onze infobundel.

Benieuwd hoeveel Kosy Erasmus u zou kunnen opbrengen?
Ontvang vrijblijvend meer informatie over dit unieke project!

Waarom investeren in Kosy Erasmus?

Interessante opportuniteit

Brussel zou de duurste studentenstad van België zijn. Studenten betaalden in 2019 gemiddeld 560 euro/maand voor een studio en 485 euro/maand voor een kot met eigen sanitair.

Verhuur in de beste omstandigheden

Wij willen u als investeerder zo veel mogelijk ontzorgen. Indien u ervoor kiest om de exploitatie uit te besteden dan nemen wij het onderhoud, beheer en de verhuur voor u over.

Unieke kans

U blijft de baas over uw investering. Zo kunt u er voor kiezen het onderhoud zelf op u te nemen, of om dit uit te besteden. Daarnaast kan u zelf de verhuurprijs van het kot bepalen.

Deze website is gemaakt door Vastgoedkijker.be in opdracht van Fortior.

Uw databeheerder en eindverantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens is Fortior | Privacyverklaring
Uw dataverwerker en verantwoordelijke voor uw de technische werking van deze website is Vastgoedkijker | Privacyverklaring

De NV Belgische Nieuwbouwmaatschappij, afgekort BELNIMA, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 143/4, ingeschreven in het RPR te Brussel onder het nummer 0700.725.624, te bereiken op 02/670.08.65 of op info@fortior.be, en de met haar verbonden vennootschappen, hebben deze website met de grootste zorg samengesteld.

De hier weergegeven informatie is ontoereikend om een aankoopbeslissing te kunnen nemen. Deze informatie houdt geen aanbod in, maar is louter een kennisgeving dat het hier weergegeven project zal worden ontwikkeld. Wie interesse toont, zal ten gronde geïnformeerd worden in persoonlijke gesprekken, en zal alsdan toegang krijgen tot alle relevante documentatie die deel uitmaakt van een aankoopdossier. De uiteenzetting door de promotor/verkoper met betrekking tot de opbrengsten, het rendement, etc. kan hoogstens als een inspanningsverbintenis worden beschouwd, niet als een resultaatsverbintenis.

Merk op: Dit is geen aanbod in het kader van de prospectuswet, en valt buiten het toezicht van de FSMA. Investeren in één van onze producten betekent een totale investering van boven de € 100.000. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, registratierechten en kosten.