Bent u de lage spaarrentes beu? Investeer in het nijpende tekort aan parkings!

Geniet met weinig inspanningen van een extra inkomen door een slimme investering in parkings op toplocatie. Zonder veel klassieke verhuurkosten!

Investeer al vanaf 122.000 euro voor 4 plaatsen

(excl. BTW en kosten)

Meer info?

Ontvang direct de GRATIS brochure!

Magazine_Mockup_4-1

ParkingInvest2022

Wanneer u uw gegevens achterlaat geeft u aan akkoord te gaan met onze Privacyverklaring. U geeft ons alsmede toestemming om u telefonisch en/of per email te contacteren.

Waarom klanten al investeerden in onze parkeerplaatsen

  • Je kan rekenen op een kwalitatieve uitbating door samenwerking met Indigo
  • Dankzij het poolsysteem deel je in alle inkomsten, ongeacht de bezetting van uw parkeerplaats
  • Investering zonder verhuurtaken
  • Gelegen op een toplocatie, waarbij enkele plaatsen standaard verhuurd worden aan bedrijven
  • Beheerd door een professioneel team, dat veel van jou overneemt

U bent notarieel eigenaar van het vastgoed maar laat de dagelijkse zorgen over aan de exploitant.

U koopt aan een veel lager instapbedrag in vergelijking met een investering in klassiek vastgoed.

Amper zorgen over onderhoud of verhuur. Het beheer wordt u volledig uit handen genomen.

Deel mee in maar liefst 90% van de exploitatiewinst van de hele parking.

indigo_logo

Waar wacht u nog op? Ontvang de GRATIS brochure.

Website door Vastgoedkijker in opdracht van Fortior.

De NV Belgische Nieuwbouwmaatschappij, afgekort BELNIMA, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 143/4, ingeschreven in het RPR te Brussel onder het nummer 0700.725.624, te bereiken op 02/670.08.65 of op info@fortior.be, en de met haar verbonden vennootschappen, hebben deze website met de grootste zorg samengesteld.

De hier weergegeven informatie is ontoereikend om een aankoopbeslissing te kunnen nemen. Deze informatie houdt geen aanbod in, maar is louter een kennisgeving dat het hier weergegeven project zal worden ontwikkeld. Wie interesse toont, zal ten gronde geïnformeerd worden in persoonlijke gesprekken, en zal alsdan toegang krijgen tot alle relevante documentatie die deel uitmaakt van een aankoopdossier. De uiteenzetting door de promotor/verkoper met betrekking tot de opbrengsten, het rendement, etc. kan hoogstens als een inspanningsverbintenis worden beschouwd, niet als een resultaatsverbintenis.

Merk op: Dit is geen aanbod in het kader van de prospectuswet, en valt buiten het toezicht van de FSMA. Investeren in één van onze producten betekent een totale investering van boven de € 100.000. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, registratierechten en kosten.